Välkommen

Testa möjligheterna med Precodia

Precodia är en webbaserad programvara för dyslektiker och andra med läs- och skrivsvårigheter. Programmet bearbetar svensk text så att den blir lättare att läsa.

Orden delas automatiskt upp i stavelser och morfem (minsta betydelsebärande enhet i språket), beroende på preferens. Vad i språket som är problematiskt varierar från person till person.